For our location in Novi Sad we are looking for a

Tehničar Održavanja – Električar

Job Id: NOS.0024

Novi Sad

Return to Career Page:

YOUR TASKS:

 • Preventivno održavanje radi izbegavanja kvarova sistema
 • Samostalna, brza i efikasna popravka dostupnosti sistema kroz nezavisno rešavanje problema i otklanjanje kvarova
 • Podrška u optimizaciji i smanjenju vremena ciklusa postrojenja
 • Saradnja u procesu kontinuiranog poboljšanja radi smanjenja problema
 • Komunikacija i dokumentovanje postignutih rezultata odstupanja i problema

YOUR PROFILE:

 • Najmanje Ill stepen stručne spreme, tehničkog smera
 • Poznavanje tehnologije merenja i upravljanja, kontrolnih sistema (uglavnom Siemens)
 • Najmanje dve godine iskustva u održavanju složenih proizvodnih pogona
 • Samostalan, kvalitetan i rad orijentisan ka cilju
 • Spremnost na rad u smenama
 • Komunikacijske veštine i timski duh
Scroll to Top